Valvojan lausunto

Valvojan lausunto

Käräjävuoren kartan alue on tämänkertaisen Rasti-Kurikan kisan näyttämönä. Karttaa on täydennetty kevättalven aikana. Kartassa ei ole kalliokuvausta. Alunperin kartta on laadittu FIN 5 Rastiviikolle 80-luvun puolivälissä. Varsinkin käyräkuvaus edustaa aikakautensa parhaimmistoa. Kartalla käytössä oleva viiden metrin käyräväli toimii hyvin. Vain joillakin yksittäisillä kumpareilla jää odottamaan jotain lisää korkeuseron korostamiseksi. Käyrävälin muuttaminen 2,5 metriksi olisi voinut tuoda joitain rastipisteitä lisää, mutta Pitkämön kanjoneiden seinämillä kartta olisi melkoisen ruskea.

Aikuisten ratojen alkuosalla on kallioalueella louhittuja kivijalkakivien kuoppia merkitty v-merkillä.

Kartalla puoliavoimeksi merkityt aukot olivat aiemmin keväällä kaikki avoimen näköisiä, mutta nyt lehdentulon jälkeen osa niistä voisi ainakin matalampien suunnistajien mielestä olla lähes vihreitä. Onneksi ongelmaa ei ole lasten radoilla.

Kaikille yhteisiä vaikutuksia kuvaustavassa ja linjavedossa on ollut ajourien ja hidastavan maapohjan osalla. Kartan painoon lähettämisen jälkeen on osalla hakkausalueista kerätty latvat pois ja kulkukelpoisuus on parantunut merkittävästi. Reitinvalintojen tasapuolisuuteen niillä ei silti ole merkitystä. Ajourista hakkausalueilla on merkitty vain selkeästi juoksua nopeuttavat, hyvin maastossa näkyvät urat.

Radat lapsista aikuisiin on laadittu monipuolisesti taitoa koetteleviksi, kuitenkin lasten osalta lisäksi turvallisiksi.

Rastivälit eivät ole tasapitkiä ja alueen maastotyypit ovat vaihtelevat.

Kilpailijat pääsevät nauttimaan haastavista radoista ja voittajat ratkaistaan taidolla!

Valvoja