Ratamestarin lausunto AM-Sprint

Ratametsurin turinat

Maasto koostuu kahdesta vanhasta soramontusta
ja sen ymp
ärillä
olevasta kangas-ja asutusalueesta. Soramonttujen reunat ovat osaltaan hyvin
jyrkki
ä ja sisältävät
paikoin huomattavia korkeuseroja. Vaarallisimmat kohdat ovat merkitty karttaan
ylip
ääsemättömän jyrkänteen
merkill
ä. Irtomaarinteen merkillä merkityt kohdat ovat sallittuja ylittää, mutta varovaisuutta on kuitenkin hyvä noudattaa. Radat on pyritty suunnittelemaan sprinttisuunnistuksen
ohjeiden mukaisiksi.

Kilpailumaaston luonteen takia radoilla on
osuuksia,joissa vauhtia kannattaa hidastaa. Suosittelen tarkkuutta my
ös rastikoodien kanssa, koska rasteja on hyvin lähellä toisiaan. Yleisörasti on sarjoilla H21, H35, H20 ja D21 Ratamestari & kartantekijä suosittelee nastareita, varsinkin sadekelillä.

Antoisia hetkiä, pohkeiden kiristystä ja poikkeavia
reitinvalintoja toivotellen Juha-Matti Huhtanen