AM-yö; ratamestarin lausunto

Ratamestarin mietteitä

Syksyn am-yökilpailu juostaan Käräjävuoren maastossa, 67:n ja 3-tien välimaastossa. Maasto on mielestäni erinomainen maasto yökilpailuja varten. Maastossa on vähän tiheiköitä ja soita eli kulkukelpoisuus on hyvä. Lisäksi maastossa on sopivasti teitä, polkuja ja avohakkuita suunnistusta helpottamassa. Pääosin maasto on pienipiirteistä avokalliomaastoa. Kartta on valmistunut keväällä 2006 ja maastossa ei ole tapahtunut juurikaan metsätaloudellisen toiminnan aiheuttamia muutoksia.
Rastipisteet olen pyrkinyt valitsemaan selkeisiin ja luettaviin kohteisiin. Pisimmillä radoilla on tarjolla myös mielenkiintoisia reitinvalintapähkinöitä purtavaksi. Uskon että radat tarjoavat haasteita kokeneillekin yöketuille, mutta ovat turvallisia myös aloitteleville yösuunnistajille. Toivotaan hyvää säätä yökisan ajaksi, koska lämpimiä sisätiloja on aika niukalti tarjolla kisakeskuksessa.

Esa Kuoppala