Ratamestarin lausunto

Maasto vaihtelee avoimista kallioalueista sekametsäiseen hieman kivikkoiseen alustaan. Käytössä oleva  kartta SM-2009. Kartta on ajantasaistettu kesän aikana.  Alueella on tehty harvennushakkuita joitakin vuosia sitten. Ajourista näkyy joitakin rippeitä, jotka mielestäni aivan oikeutetusti on jätetty pois kartasta.

Radoilla on luvassa rytmitystä. Kilpailussa menestyäkseen on kyettävä vaihtamaan rytmitystä maaston mukaan. Maasto tarjoaa mahdollisuuden kovaankin vauhdinpitoon.

Maastossa on runsaasti rasteja ja osa rasteista lähellä kartan reunaa, joten olkaa tarkkoja.

Arvo Ahola