Ratamestarin mietteitä

KESKIMATKA

Ratojen suunnittelussa lähdin siitä, että löytyisi sopivasti haastetta jokaiselle ikäryhmälle, ottaen huomioon maastolliset olosuhteet. Pisimmillä radoilla löytyy korkeuseroa yli 60 m ja lyhyimmillä radoilla huomattavasti vähemmän. Reitinvalintaa löytyy, on todella nopeaa uraa (jopa pikitietä) ja hidasta pikku-uraa , pääasiassa urat ovat kovapohjaisia. On huomioitava, monet pikku-urat ovat hyvin haastavia ajaa kivikkoisuuden ja juurakkoisuuden vuoksi. Olen pyrkinyt siihen ettei tarvitsisi juurikaan ajaa metsätraktoriurilla. Vastakkain ajot olen pyrkinyt minimoimaan. Reitinvalinnnat ja ajorytmitys nousevat kilpailussa tärkeään rooliin.

VIESTIKILPAILU

Viestikilpailun maasto on asutuskeskuksessa, jota rikkoo muutamat polkuiset metsäalueet, useat monttu-ja teollisuusalueet. Korkeuserot ovat vähäisiä, ne syntyvät lähinnä monttualueilla. Kilpailusta tulee todella sähäkkä tapahtuma, välillä ajetaan lujaa hiekka-ja pikiteitä ja rastit haetaan metsä-, monttu-ja teollisuusalueilta. Viestin neljä ensimmäistä osuutta ovat selkeästi pidempiä, kuin kaksi viimeistä pätkää. Urat ovat kova-ja hyväpohjaisia, osasta heinikkoisia. Tässä kilpailussa ajorytmitys on suuressaa roolissa. Molemmissa kilpailussa on jonkin verran muutakin liikennettä, se on otettava huomioon ja ainahan on noudatettava liikennesääntöjä.


Aulis Hahtola

ratamestari