Tävlingsdirektiv

År 2014 cykelorienteringens SM på medeldistans 13.09- i Kurikka centrum och parkaveln i Koskenkorva i Ilmajoki

Reglerna

I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörernas tävlingsdirektiv
Tävlingsledning
Tävlingsledare Erkki Aaltonen
Banläggare Aulis Hahtola
Resultatinfo Juha Uitto
Pressinfo Leena Ojala
BankotrollantTimo Laurila (JaJa)
TA Pasi Anttila (SSL)
Jury ordf.Heikki Linna (RasKe)
medlemLasse Peltola (SuJu)
medlem Marjo Erkkilä (RaJu)

Trafikregler

Deltagaren bör iakttaga allmänna trafikregler när man rör sig med annan trafik på gemensamma trafikstråk. Mötande deltagare veijer till höger. Deltagare bör på uppmaning ge plats åt snabbare deltagare som kommer bakifrån. Man bör iakttaga speciel försiktighet vid korsning av allmänna vägar och i vägkorsningar. I viadukter kör man i kö på höger sida. Arrangören har några trafikkontrollanter och deras direktiv bör deltagarna iakttaga och följa.

 

Mellandistans

Terrängen

I terängen finns både långsamma mindre stigar och snabba byvägar som är delvis belagda. I slutet av banorna finns ett industriområde. På de längre banorna finns lämpligt med nivåskillnader (över 60m). På tävlingsområdet finns under tävlingen fordon som deltagarna bör observera, kom ihåg trafikreglerna. Att gina är tillåtet utom på förbjudna områden, kom ihåg att cykeln skall vara med hela tiden.

 

Kontrollerna

En modellkontroll finns i TC. Kontrollerna är placerade bredvid rutten. Stämplingsstycket är ovanpå skärmen. Ovanför stämplingsstycket finns kontrollkoden som 3cm.

Kartan

Tävlingskartan är i skalan 1:12500 i klasserna H21 , H20, H18, H16, H35, H40, H45, H50, H55,H60,D21, D20, i övriga klasser 1:10000 Kartbyte i klasserna H21,H20, H35 och D21. Alla tre (3) kartor är fastsatta med stift och de fås vid starten. På följande kartblad fortsätter numeringen på kontrollerna. Kartans storlek är A4 i medeldistans tävlingen. Kontrollangivelser finns inte , koden är vid kontrollnumret (t.ex. 10-12)

Starten

Till start från TC 2,5 km i huvudsak lättrafikstråk (asfalt). Var försiktig vid krossning av trafikled.
Snitzeln blå/vit. Snitzeln skall man följa. Vid starten finns inte WC.
Starten sker enligt följande:
– 4 min. kallas man till startrutan
– 3 min. EmiTag kortet nollas
– 2min. deltagaren kan bekanta sig med modellkartan
– 1 min. deltagaren får ta kartan

Joggning

joggning/uppvärmning är tillåtet på vägen till start.


Målet

Från sista kontrollen snitzel till mål. När deltagaren kör över mållinjen noteras
hans/hennes tävlingstid
automatiskt. Målet stängs på lördagen kl 18.00.

Avbrutna

Deltagare avbrutit skall anmäla sig vid målet.

Stämplingssystemet

Stämplingssystemet är EmiTag. Deltagare som inte meddelat tävlingskortets nummer
kan få hyreskort
på info till ett pris om 5 e/ dag. Bekanta dig med stämplingen vid modellkontrollen
i TC.
Om du deltar endast i lördagens tävling kom ihåg att returnera hyreskortet, om detta inte
sker kostar
det 90 e.

Tävlingsnummer

Tävlingsnummren fås bredvid info. Nummerlapparna fästs med knippeband, som är på
samma plats.
Nummerlapparna samlas in efter målet. För bortkommen nummerlapp debiteras 10 e.


Priserna

I medeldistanstävlingen ges medaljerna åt de tre bästa i klassen. I klasserna H/D21, H20/D20, H/D18, H/D16, plaketter till placeringar 4- 10, i övriga klasser 4-6 placerade. Segrarna får hederpriser.

Banlängder kontrollmängd Banlängder
direkt/kort rutt

H21 12,3/18,2 14
H20 9,5/12,8 11
H18 8,0/11,8 8
H16 6,6/8,7 8
H35 9,5/12,8 11
H40 8,0/11,8 8
H45 8,0/11,8 8
H50 7,5/10,8 9
H55 7,5/10,8 9
H60 6,6/8,7 8
H65 5,8/8,6 8
H70 4,5/7,1 6
H75 3,6/5,4 7
D21 9,5/12,8 11
D20 6,6/8,7 8
D18 5,8/8,6 8
D16 4,5/7,1 6
D35 5,8/8,6 8
D40 5,8/8,6 8
D45 3,8/6,2 6
D50 3,8/6,2 6
D55 3,6/5,4 7
D60 3,6/5,4 7
D65 3,6/5,4 7

 

 

PARKAVELN

 

Terrängen är i ett bocentrum som spiltras av skogsavsnitt, många gropar och
industriområden.
Höjdnivåerna är obetydliga, de finns närmast i gropområdet. Tävlingen körs stundvis på
grusoch
asfaltvägar och kontrollerna söks på skogs- grop och industriområdena. Rutterna är

hård och god grund gräsväxta avsnitt finns. På tävlingsområdet finns i någon mån
forddon,
som deltagarna bör iakttaga. Kom ihåg trafikreglerna. I viadukterna kör till höger och i
kö.
Man gina men inte över förbjudna områden.

Kontrollerna

Modellkontrollen i TC. Kontrollerna är huvudsak bredvid rutten, en del vid byggnader och en i en grop. Stämpelstycket har kontrollkoden cirka 3 cm.
Kartan Tävlingskartan för alla klasser är i skalan 1:7500. Kartan är A4 förutom i klass H21 4 första etappers karta är 250 x320. På kartan är riksväg 3 förbjudet område. Den kan korsa via 2 viadukter. Bredvid riksvägen finns lätttrafiksväg som är utmärkt med svart färg om äasfalterad och användbar för deltagarna. Några väg- och stigstumpar är förbjudna och det iakttas i terrängen. Kontrollangivelser saknas. Kontroll-Start koden är efter kontrollnumret (t.ex.2-122). Målcirklarna saknas för att underlätta kartläsningen.

Starter

Startområdet är på bobollsplanens vestra del. Första och andra etappens tävlare bör pasera via nollingsstället vid nollning av tävlingskortet. Nollningstället är utmärkt på kartan i TC. Man samlas 5 minuter före start. Kartorna ges åt deltagarna på karthållaren med avigsidan upp. 1 minut före start får deltagarna vända kartan och sätta fast den i karthållaren. Tillstånd fås via högtalaren. Efter startskottet kör via K ut i terrängen.

Starterna

kl 9 H21
kl 9,05 H80 D21
Kl 11,00 H20, D100, D120, D140
kl 11,05 H120, H16, D16, D80
kl 11,10 H100, H140,D20

Joggning

Joggning/uppvärmning är tillåtet på startområdet Växling /mål Från sista kontrollen snitzel till växling och mål. När den tävlanlande kör över mållinjen
noteras hans tävlingstid automatiskt. Till växling kommer man längs venstra linjen och till mål längs den högra linjen, linjerna är delade med band. Den egentliga växlingen sker vid växlingsbommen via handberöring. Startande kör till kartställningen och tar sin egen karta där är K punkten. Ifall någon tagit fel karta ges den som blivit utan en ny karta, tidsrespit ges inte. Tävlare som kommit till växling går för stämpelgranskning överlåter kartan och via nollställning till växlingsområdet.

Avbrutna

Lag som avbrutit bör anmäla sig vid målet. Stämplingssystemet EmiTag är systemet. Deltagare som inte anmält tävlingskortets nummer får hyreskort
från info till priset 5 e/dag. Bekanta dig med stämplingen vid modellkontrollen i TC. Kom ihåg att returnera tävlingskortet efter tävlingen om inte debiteras 90 e.

Tävlingsnumren

Tävlingsnumren finns bredvid info. De fästs med knippeband som finns på samma plats. Etapperna 1 3 och 5 har numren 1-99 etapperna 2 4 och 6 har 201-299. (Lagets nummer t.ex. 1 och 201) KlassD21 nummer är 101-109 0ch 151-159 /Lagets nummer 101 och 151. Efter målgång samlas nummerlapparna. Om det saknas debiteras 10 e/st.

Priserna

I kavlen delas medaljer åt de tre bästa lagen. Plaketter till lag mellan 4 – 10 i klasserna
H/D21 H/D20 H/D16. Till segrande lag ges hederspris.

Banlängder antal kontroller
rakt / kort ruttrakt/kort rutt

H21 3,6-7,0/5,4-9,6 10-13
H20 3,6-4,6/5,4-7,2 8-10
H16 2,6-3,6/4,0-5,5 8-9
H80 3,6-4,6/5,4-7,2 8-10
H100 3,6-4,2/4,7-6,2 10-11
H120 3,6-4,2/4,7-6,2 10-11
H140 2,1-3,4/3,3-5,1 7-8
D21 3,6-4,2/4,7-6,2 10-11
D20 2,6-3,6/4,0-5,5 8-9
D16 2,1-3,4/3,3-5,1 7-8
D80 2,5-3,6/4,0-5,4 8-9
D100 2,6-3,6/4,0-5,5 8-9
D120 2,1-3,4/3,3-5,1 7-8
D140 2,0-3,4/3,2-5,1 7-8

De fyra första etapperna är på övre grensens nivå och de två sista vid den lägsta gräsen
NJUTBARA STUNDER PÅ RUTTERNA OCH VID KONTROLLERAN

Rasti-Kurikka ry