Ratamestarin mietteitä

Jokaisen sarjan radalle on pyritty saamaan sopivasti haastetta ja lasten sarjojen radat ovat helppoja.
Karttamerkeissä on hiukan sovellettu, uudet metsäkoneurat on merkitty pienen polun merkillä, kartan luettavuuden vuoksi. Viestikartoissa ensimmäisen tien ylityksen jälkeen koululle menevän
ja piha-alueen läpi kulkevat pikitiet on merkattu mustalla, selkeälukuisuuden vuoksi.
Sprinttikartan eteläreunassa kulkeva yleinen tie on kilpailussa kielletty (merkitty karttaan).
Valaistut kuntoradat ovat lastupäällysteisiä, joten ovat hiukan raskaita ajaa.
Pikkupolut ovat hiukan kivisiä ja juurakkoisia, kuitenkin ajettavia.
Yhdeltä pikkupolulta löytyy pätkä pitkospuita (ajettavia).
Vanhoista metsäkoneurista parempi ura on raivattu (ajettavia), vaatii
hiukan teknistä osaamista.
Kielletyillä alueilla valvonta , ei kannata oikaista.
Muistakaa tien ylityksissä olla varovaisia, vastuu on kilpailijan.
Kielletyn pellon reunaan merkitty polku päättyy ojaan, josta joutuu työntämään pyörää ojaa pitkin noin 10 m metsäpolulle

Aulis Hahtola
ratamestari