Ratavalvojan lausunto

AM-partiosuunnistus, KoU:n hiihtomaja 2.7.2020

RATAVALVOJAN LAUSUNTO

KoU:nhiihtomajan itäpuolinen maasto tarjoaa erinomaisen haasteellisen maaston illan AM-partiosuunnistukselle.
Kilpailukartat ovat mittakaavoissa 1:10000 ja 1:7500, ajantasaistettu 6/2020. Maastokäynneilläni karttaan syntyi täysi luottamus: käyrä/avokalliokuvaus ymmärrettävää ja helppolukuista, kulkukelpoisuus kuvaus erinomainen –huippuluokan kartta.

Illan kisamaasto on kolmijakoinen:
1) Länsiosa on polkurikasta, avonaista, hyvä pohjaista avokalliomaastoa, sisältäen pienen korpimetsäalueen
2) keskiosa (tuulimyllyalue) on sekä nopeakulkuista että tarkkuutta vaativaa korkeuseroilla varustettua kalliomaastoa ja peitteistä havumetsää, osin myös kulkukelpoisuudeltaan hidasta harvennusmetsää
3) koillisosa on vauhdikasta avokallio / suomaastoa Ratamestari on hyvällä maaston tuntemuksellaan onnistunut valitsemaan haasteellisia, toki suunnistuksellisia ja tarkkuutta vaativia rastipisteitä.Illan kisaa ei ratkaista pelkästään suunnistustaidolla ja vauhdilla, onnistunut rastien jako antaa partiokisalle sopivan lisämausteen.

Timo Svahn
Rasti-Jussit