Ratamestarin lausunto

Maakuntaviesti

Maakuntaviestissä päästään nauttimaan Kimmo Viertolan tekemästä uudesta kartasta ja
monipuolisesta maastosta. Maastossa on nopeiden kallioalueiden ja loivien rinteiden lisäksi myös
peitteisiä ja hitaampia alueita, mutta polkuja ja ajouria pystyy niillä välillä hyödyntämään.
Ratasuunnittelu alkoi keväällä vanhojen karttojen pohjalta, ja kesäkuussa rastipisteet alkoivat
tarkentua uuden kartan valmistumisen myötä. Kaikilla radoilla on hajontaa, mutta olen pyrkinyt
pitämään hajonnat maltillisina, jotta viestinomainen kamppailu säilyisi. Rastipisteet ovat välillä
tarkkoja, joten kannattaa suunnistaa aina rastille asti.
Viestisuunnistuksen ensikertalaisena ratamestarina on mielenkiintoista nähdä, miten olen
onnistunut tekemään eri osuuksille vaatimustasoltaan sopivat radat. Ratasuunnittelu on edennyt
sujuvasti yhteistyössä valvojan kanssa, ja radat on saatu hyvin sovitettua yhteen nuorisoviestin
ratojen kanssa.

Nuorisoviesti

Nuorisoviestissä käytettävä Kuparikallion maasto on melko avointa ja loivapiirteistä. Rasti- ja
tukireitillä liikutaan paljon vauhdikkaalla polulla, mutta jos haluaa olla erityisen nopea kannattaa
lukea karttaa huolella. Rastiliput ovat hyvin näkyvissä ja maastossa on valvojia estämässä
pahempia harhautumisia.

Onnistuneita suorituksia!

Ratamestari
Eero Markkila

Nuorisoviestin ratamestari
Aarne Orhanen

Kuvia maastosta: