GPS-seurattavat suunnistajat

Nissinen Niko
Latva Niko
Luoma Juha
Snickars Caj
Iivari Antti
Laurila Jussi
Markkila Eero
Kuoppala Saana
Savinainen Joakim
Orhanen Johannes
Nivukoski Nanna
Patana Mikko
Joronen Aatu
Pärnänen Päivi
Anttonen Sari
Suokko Matilda
Suokko Katariina
Korkonen Emilia