Ratamestarin ajatuksia

Rasti-Kurikka järjestää syksyllä 1-ryhmän SM-viestit Santavuoren-Meskaisvuoren maastoissa. Osittain samoissa maastoissa kilpailtiin 2-ryhmän pitkä matka 2009. Meskaisvuoren alueella on kilpailtu aikaisemmin ensimmäisellä fin-5:llä vuonna 1984. Maasto on pääosin avokalliomaastoa jossa korkeuserot ovat pohjalaismaastoihin verrattuna tavanomaista korkeammat. Kallioalueilla puusto on pääosin vanhaa mäntyvaltaista puustoa ja notkoista löytyy enemmän kuusikkoa. Muuten puuston ikä vaihtelee sarkamaisen tilarakenteen takia paljon ja tiheitä taimikoitakin alueelta löytyy.

Maaston yleisilme on muuttunut merkittävästi siitä kun haimme kisoja alueelle. Tämän vuoden aikana alueelle rakentui 17 tuulivoimalaa käsittävä Santavuoren tuulivoimapuisto. Myllyjen paikat ja uusi tiestö myllyille rikkoo maastoa. Rakentamisen myötä saimme kuitenkin erinomaisen ”jokasään” kilpailukeskuksen tuulivoimapuiston keskuspaikalle. Kilpailukeskus on myös suunnistuksellisesti keskeisellä paikalla eli nyt suunnistustehtävät alkavat k-pisteeltä ja päättyvät viimeiselle rastille.

Tavoitteena on laatia niin vaativat radat kuin mitä maasto mahdollistaa. Toki nuorempien sarjojen taitotaso on huomioitu rastipisteiden valinnassa. Radoista pyrin tekemään myös monipuoliset eli rastipisteitä on erilaisissa maastonosissa ja rastivälien pituuksissa olisi vaihtelua.

 

Esa Kuoppala
ratamestari